Vítejte na stránkách zapsaného spolku

     
 

Spolek   je dobrovolnou, nevládní, nezávislou a nepolitickou organizací. Působí v oblasti obecně prospěšných činností a to zejména směrem k sociálně vyloučeným osobám nebo skupinám osob. Realizuje sociální služby a jiné aktivity dotýkající se sociální péče, prevence a pomoci v hmotné nouzi. V únoru 2017 oslavil 15 let od svého vzniku.. 

Spolek provozuje Nízkoprahové denní centrum Racek.

 

 

Navštivte stránky sociální služby:

 
   

 

Jsme z města:

 
               
     

Poslední aktualizace 04. 03. 2017   

     
Designed by srnecek or jelinek únor 2012      
   

    

Vsevjednom.cz