Aktuality:

 

Město Kopřivnice přispělo na provoz NDC Racek

..více..

 

Klienti centra Racek sbírali odpad v rámci dne země

..více..

 

Pracovníci NDC Racek se zapojili do celorepublikového sčítání lidí bez přístřeší

..více..

 

KÚ MSK přidělil spolku "Máš čas?", z.s. dotaci na provoz NDC Racek.

..více..

 

 

   

 

 

Tento projekt finančně podporují:

Město Příbor

Město Štramberk

 

 

   

 

 

 

                                 

 

 

Vsevjednom.cz